Terms and conditions

Terms & Conditions

Product/Service Sales Contract

Produkter og tjenester udbydes af Frederikke Strand. CVR-nr. 34507309.

Kontakt
E-mail: kontakt@frederikkestrand.dk
Tlf.: 28 71 60 14 

Priser
Skal jeg komme til møde hos dig/jer, starter timetaksten når jeg rejser hjemmefra, og du/I bliver faktureret efter statens takster for kilometerpenge.

Betaling
Du kan betale med VisaDankort, Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, American Express, JBC og UnionPay.
Du modtager en faktura på e-mail til email-adresse du har oplyst.
Når du betaler foregår det via en krypteret forbindelse, der er godkendt af PBS, så ingen har adgang til dit kortnummer, udløbsdato eller kontrolciffer.

Databehandling
De oplysninger du giver mig, bliver udelukkende benyttet til at med det formål, at kunne levere dine varer til dig, og give dig info om worshops, kurser, nyhedsbreve ol. Jeg videregiver dem ikke til trediepart.

Køber du et digitalt produkt, leveres det straks købet, via e-mail eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som du har indtastet i forbindelse med købet.

Rettigheder
Frederikkestrand ejer alle rettigheder til workshops, kurser, messer, coaching, foredrag og digitale produkter du køber på Frederikkestrand.dk

Alle produkter er personlige, og du må derfor ikke sælge, udlåne, give det væk, eller distribuere produktet til 3. person.

Afklaringssamtale
Aflysning af en betalt eller bekræftet afklaringssamtale refundere ikke og kan ikke om bookes mere end en gang. 

Coaching forløb og programmer.
Alt coaching og programmer er baseret på 90 dags bindende betaling uden afbrydelse af forløbet - der kan ikke refunderes eller stoppes i forløbet. Bliver du forhindret eller syg, så kan du frit melde afbud op til  24 timer før sessionen. Ved afbud mindre end 24 timer før din session betales det fulde beløb. Afbud SMS til Frederikke Strand på 28716014Forløb og programmer der betales i rater kan ikke aflyses eller refunderes, forløbet er bindende. 


Kurser, event, messe & workshops til virksomheder
Ved framelding mindre end 1 måned inden afholdelse, kræves 50% i gebyr. Ved framelding mindre end 14 dage før afholdelse, gives der ingen refusion.
Du kan overdrage din plads til en anden, hvis du aftaler det med mig inden. 

I tilfælde af, der er tildelt bonusprodukt i forbindelse med et køb, debiteres prisen for bonusproduktet ved refusion. Er prisen for bonusproduktet højere end dét beløb der skal krediteres, udstedes faktura på resterende beløb.

Bemærk: Vi hæfter ikke for nogen form for øvrige, indirekte udgifter, herunder for eksempel mistet omsætning eller lignende.

Returret
Du har 14 dages returret ved ikke opstartet forløb. Fortryder du dit køb inden 14 dage, så kan du kontakte mig på kontakt@frederikkestrand.dk

Bemærk:
 Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt eller over en givende periode, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

BONUS: Har du fået en bonus til et fysisk evnet du ikke kan deltage i, tilbydes du en ny dato såfremt det oprettes igen. Er din bonus et digitalt produkt bortfalder de 14 dags fortrydelsesret. 

Tilbud og kampagner: Ved køb af særlige tilbud og kampagner bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.


Ved køb over rater eller perioder på alle ydelser og programmer bortfalder de 14 dags fortrydelsesret og alle raterne er bindende.  I forbindelse med forløb der i særlige tiltælde ophæves frafalder alle rabatter og det fulde beløb skal betales.

 

Depositum refunderes ikke.

 

Aflysning
Jeg forbeholder mig retten til at aflyse workshops, og kurser, coaching, foredrag mv ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af aflysning, vil der være muligt at vi finder en ny dato.

BETINGELSER FOR BOOKING AF FOREDRAG 

 ALLE PRISER ANGIVES EKSKL. MOMS DER TILLÆGGES VED FAKTURERING

 2. BETALINGSBETINGELSER: 5 DAGE NETTO FRA MODTAGELSE AF FAKTURA.

 3. AFLYSNING, AFBUD ELLER ÆNDRING AF BOOKINGER.

  • Booking er bindende. Ved aflysning, afbud, ændring af booking af foredrag, undervisning, møder eller opgave, der sker fra kundens side, faktureres 100% af det aftalte beløb, medmindre andet specifikt aftales skriftlig

  • Ændring til ny dato pga. Covid-19 er gratis en gang. Der faktureres i så fald ud fra den oprindeligt aftalte afholdelse og den nye dato kan være fra oprindelig afholdelse og op til 15 måneder frem. Fysiske foredrag kan konverteres til online og afvikles uden merpris fra Frederikke Strands faciliteter på kontor. Det er gratis at ændre dato en gang – herefter er aftalen bindende og en evt. aflysning vil medføre at det betalte honorar er tabt.

  •  

4. OPTAGELSER PÅ VIDEO ELLER LIVE-STREAMING AF OPLÆGGET ER IKKE INKLUDERET I PRISEN, MEN KAN AFTALES SÆRSKILT MOD TILLÆG OG GODKENDELSE AF DET TEKNISKE SETUP, SAMT SPECIFIKATION AF HVOR LÆNGE OPTAGELSERNE GØRES TILGÆNGELIGE OG HVORDAN DET BEGRÆNSES TIL INTERN BRUG.

 SOM UDGANGSPUNKT 3 MÅNEDER FRA AFHOLDELSESDATO. UNDTAGET HERFRA KAN VÆRE KORTE VIDEOKLIP ELLER INTERVIEWS, SOM DOG OGSÅ SKAL GODKENDES SÆRSKILT INDEN OFFENTLIGGØRELSE.

5. TRANSPORT, FORTÆRING OG OPHOLD.

  • Transport faktureres efter statens takster for KM-godtgørelse medmindre andet er aftalt. KM opgøres fra heimdalsvænget 14, 3140 Ålsgårde. Hertil tillægges evt. broafgift eller færge.

  • Omkostninger til hotelophold, fortæring og evt. andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave debiteres kun hvis dette er aftalt særskilt.

6. ALT UDSTYR SOM PROJEKTER, LÆRREDE, LYD MV. SKAL VÆRE TIL RÅDIGHED OG SAT OP KLAR TIL BRUG. DET AFTALES INDEN, HVAD DER SKALBRUGES.

Aflysning
Jeg forbeholder mig retten til at ombooke dato af foredrag ved uforudsete hændelser, dog minimum 3 uger inden dato for arrangement. I tilfælde af aflysning grundet sygdom, vil det være muligt at vi finder en ny dato.

Ændringer
Frederikkestrand.dk kan til enhver tid ændre handelsbetingelserne, og ændringerne træder i kraft i det øjeblik de ændres. Handelsbetingelser ensidigt.

Lov og værneting
Evt. uoverensstemmelser mellem kontraktens parter skal bedømmes ved danske domstole, alternativt
en voldgiftsret i Danmark.

Klagemuligheder
En klage over en vare eller ydelse som du har købt hos frederikkestrand kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er specielt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive min e-mailadresse: hallo@trinetoemmeraas.dk.

Ophavsret
Den helt korte version: Det er forbudt at kopiere noget som helst fra www.frederikkestrand.dk

Er du udstiller på Kvindemessen Venus, gælder følgende betingelser:

Ved udskydelse af messen:
Hvis vi er nødsaget til at udskyde tidspunktet for afholdelse af messen grundet Corona, vil messen i stedet blive afholdt den 12. februar 2022. Hvis messen rykkes til 12. februar 2022, vil alle udstillere blive kontaktet via mail. Ved afholdelse af messen 12. februar 2022, er der ingen mulighed for at få refusion grundet udskydelsen.
Vi forbeholder os retten til at foretage eventuel udmelding om udskydelse frem til dagen for afholdelse af messen, det vil sige den 30. oktober 2021.

Derudover gælder følgende betingelser:

Ved aflysning af messen:

●  Indtil 8 uger før afholdelse beregnes der ikke gebyr af det samlede honorar

●  Mellem 8-6 uger før afholdelse beregnes et gebyr på 40% af det samlede honorar

●  Mellem 6-4 uger før afholdelse beregnes et gebyr på 75% af det samlede honorar

●  Senere end 4 uger før afholdelse beregnes et gebyr på 100% af det samlede honorar.

Vi forbeholder os retten til at foretage denne udmelding frem til dagen for afholdelse af messen, det vil sige den 30. oktober 2021.

Vi hæfter ikke for nogen form for øvrige, indirekte udgifter, herunder for eksempel mistet omsætning eller lignende.